Màu sơn ap38-6 (Standish Rose)

Màu sơn ap38-6 hay còn gọi là Standish Rose. Màu sơn ap38-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap38-6 (Standish Rose)Sơn phòng khách với màu ap38-6 - Standish RoseSơn phòng bếp với màu ap38-6 - Standish RoseSơn phòng ăn với màu ap38-6 - Standish RoseSơn phòng giải trí với màu ap38-6 - Standish RoseSơn phòng làm việc với màu ap38-6 - Standish Rose