Màu sơn ap38-5 (Garved Bowl)

Màu sơn ap38-5 hay còn gọi là Garved Bowl. Màu sơn ap38-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap38-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap38-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap38-5 (Garved Bowl)Sơn phòng khách với màu ap38-5 - Garved BowlSơn phòng bếp với màu ap38-5 - Garved BowlSơn phòng ăn với màu ap38-5 - Garved BowlSơn phòng giải trí với màu ap38-5 - Garved BowlSơn phòng làm việc với màu ap38-5 - Garved Bowl