Màu sơn ap38-4 (Brick Housse)

Màu sơn ap38-4 hay còn gọi là Brick Housse. Màu sơn ap38-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap38-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap38-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap38-4 (Brick Housse)Sơn phòng khách với màu ap38-4 - Brick HousseSơn phòng bếp với màu ap38-4 - Brick HousseSơn phòng ăn với màu ap38-4 - Brick HousseSơn phòng giải trí với màu ap38-4 - Brick HousseSơn phòng làm việc với màu ap38-4 - Brick Housse