Màu sơn ap38-3 (Winthrop Brick)

Màu sơn ap38-3 hay còn gọi là Winthrop Brick. Màu sơn ap38-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap38-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap38-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap38-3 (Winthrop Brick)Sơn phòng khách với màu ap38-3 - Winthrop BrickSơn phòng bếp với màu ap38-3 - Winthrop BrickSơn phòng ăn với màu ap38-3 - Winthrop BrickSơn phòng giải trí với màu ap38-3 - Winthrop BrickSơn phòng làm việc với màu ap38-3 - Winthrop Brick