Màu sơn ap38-2 (Sampler Stitch)

Màu sơn ap38-2 hay còn gọi là Sampler Stitch. Màu sơn ap38-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap38-2 (Sampler Stitch)Sơn phòng khách với màu ap38-2 - Sampler StitchSơn phòng bếp với màu ap38-2 - Sampler StitchSơn phòng ăn với màu ap38-2 - Sampler StitchSơn phòng giải trí với màu ap38-2 - Sampler StitchSơn phòng làm việc với màu ap38-2 - Sampler Stitch