Màu sơn ap37-5 (Wet Moccassin)

Màu sơn ap37-5 hay còn gọi là Wet Moccassin. Màu sơn ap37-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap37-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap37-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap37-5 (Wet Moccassin)Sơn phòng khách với màu ap37-5 - Wet MoccassinSơn phòng bếp với màu ap37-5 - Wet MoccassinSơn phòng ăn với màu ap37-5 - Wet MoccassinSơn phòng giải trí với màu ap37-5 - Wet MoccassinSơn phòng làm việc với màu ap37-5 - Wet Moccassin