Màu sơn ap37-3 (Clay Vessel)

Màu sơn ap37-3 hay còn gọi là Clay Vessel. Màu sơn ap37-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap37-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap37-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap37-3 (Clay Vessel)Sơn phòng khách với màu ap37-3 - Clay VesselSơn phòng bếp với màu ap37-3 - Clay VesselSơn phòng ăn với màu ap37-3 - Clay VesselSơn phòng giải trí với màu ap37-3 - Clay VesselSơn phòng làm việc với màu ap37-3 - Clay Vessel