Màu sơn ap37-2 (Vessel Chiop)

Màu sơn ap37-2 hay còn gọi là Vessel Chiop. Màu sơn ap37-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap37-2 (Vessel Chiop)Sơn phòng khách với màu ap37-2 - Vessel ChiopSơn phòng bếp với màu ap37-2 - Vessel ChiopSơn phòng ăn với màu ap37-2 - Vessel ChiopSơn phòng giải trí với màu ap37-2 - Vessel ChiopSơn phòng làm việc với màu ap37-2 - Vessel Chiop