Màu sơn ap36-5 (Cliffs Brow)

Màu sơn ap36-5 hay còn gọi là Cliffs Brow. Màu sơn ap36-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap36-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap36-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap36-5 (Cliffs Brow)Sơn phòng khách với màu ap36-5 - Cliffs BrowSơn phòng bếp với màu ap36-5 - Cliffs BrowSơn phòng ăn với màu ap36-5 - Cliffs BrowSơn phòng giải trí với màu ap36-5 - Cliffs BrowSơn phòng làm việc với màu ap36-5 - Cliffs Brow