Màu sơn ap36-4 (Polished Leather)

Màu sơn ap36-4 hay còn gọi là Polished Leather. Màu sơn ap36-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap36-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap36-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap36-4 (Polished Leather)Sơn phòng khách với màu ap36-4 - Polished LeatherSơn phòng bếp với màu ap36-4 - Polished LeatherSơn phòng ăn với màu ap36-4 - Polished LeatherSơn phòng giải trí với màu ap36-4 - Polished LeatherSơn phòng làm việc với màu ap36-4 - Polished Leather