Màu sơn ap36-3 (Rustic Leather)

Màu sơn ap36-3 hay còn gọi là Rustic Leather. Màu sơn ap36-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap36-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap36-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap36-3 (Rustic Leather)Sơn phòng khách với màu ap36-3 - Rustic LeatherSơn phòng bếp với màu ap36-3 - Rustic LeatherSơn phòng ăn với màu ap36-3 - Rustic LeatherSơn phòng giải trí với màu ap36-3 - Rustic LeatherSơn phòng làm việc với màu ap36-3 - Rustic Leather