Màu sơn ap35-6 (Valley Smoke)

Màu sơn ap35-6 hay còn gọi là Valley Smoke. Màu sơn ap35-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap35-6 (Valley Smoke)Sơn phòng khách với màu ap35-6 - Valley SmokeSơn phòng bếp với màu ap35-6 - Valley SmokeSơn phòng ăn với màu ap35-6 - Valley SmokeSơn phòng giải trí với màu ap35-6 - Valley SmokeSơn phòng làm việc với màu ap35-6 - Valley Smoke