Màu sơn ap35-5 (Saddle Tan)

Màu sơn ap35-5 hay còn gọi là Saddle Tan. Màu sơn ap35-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap35-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap35-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap35-5 (Saddle Tan)Sơn phòng khách với màu ap35-5 - Saddle TanSơn phòng bếp với màu ap35-5 - Saddle TanSơn phòng ăn với màu ap35-5 - Saddle TanSơn phòng giải trí với màu ap35-5 - Saddle TanSơn phòng làm việc với màu ap35-5 - Saddle Tan