Màu sơn ap35-4 (Cider Brown)

Màu sơn ap35-4 hay còn gọi là Cider Brown. Màu sơn ap35-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap35-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap35-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap35-4 (Cider Brown)Sơn phòng khách với màu ap35-4 - Cider BrownSơn phòng bếp với màu ap35-4 - Cider BrownSơn phòng ăn với màu ap35-4 - Cider BrownSơn phòng giải trí với màu ap35-4 - Cider BrownSơn phòng làm việc với màu ap35-4 - Cider Brown