Màu sơn ap35-3 (Natural Cedar)

Màu sơn ap35-3 hay còn gọi là Natural Cedar. Màu sơn ap35-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap35-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap35-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap35-3 (Natural Cedar)Sơn phòng khách với màu ap35-3 - Natural CedarSơn phòng bếp với màu ap35-3 - Natural CedarSơn phòng ăn với màu ap35-3 - Natural CedarSơn phòng giải trí với màu ap35-3 - Natural CedarSơn phòng làm việc với màu ap35-3 - Natural Cedar