Màu sơn ap35-2 (Cedar Scent)

Màu sơn ap35-2 hay còn gọi là Cedar Scent. Màu sơn ap35-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap35-2 (Cedar Scent)Sơn phòng khách với màu ap35-2 - Cedar ScentSơn phòng bếp với màu ap35-2 - Cedar ScentSơn phòng ăn với màu ap35-2 - Cedar ScentSơn phòng giải trí với màu ap35-2 - Cedar ScentSơn phòng làm việc với màu ap35-2 - Cedar Scent