Màu sơn ap34-5 (Tapestry Beige)

Màu sơn ap34-5 hay còn gọi là Tapestry Beige. Màu sơn ap34-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap34-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap34-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap34-5 (Tapestry Beige)Sơn phòng khách với màu ap34-5 - Tapestry BeigeSơn phòng bếp với màu ap34-5 - Tapestry BeigeSơn phòng ăn với màu ap34-5 - Tapestry BeigeSơn phòng giải trí với màu ap34-5 - Tapestry BeigeSơn phòng làm việc với màu ap34-5 - Tapestry Beige