Màu sơn ap34-4 (Country Maple)

Màu sơn ap34-4 hay còn gọi là Country Maple. Màu sơn ap34-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap34-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap34-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap34-4 (Country Maple)Sơn phòng khách với màu ap34-4 - Country MapleSơn phòng bếp với màu ap34-4 - Country MapleSơn phòng ăn với màu ap34-4 - Country MapleSơn phòng giải trí với màu ap34-4 - Country MapleSơn phòng làm việc với màu ap34-4 - Country Maple