Màu sơn ap34-2 (Basket Beige)

Màu sơn ap34-2 hay còn gọi là Basket Beige. Màu sơn ap34-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap34-2 (Basket Beige)Sơn phòng khách với màu ap34-2 - Basket BeigeSơn phòng bếp với màu ap34-2 - Basket BeigeSơn phòng ăn với màu ap34-2 - Basket BeigeSơn phòng giải trí với màu ap34-2 - Basket BeigeSơn phòng làm việc với màu ap34-2 - Basket Beige