Màu sơn ap33-6 (Tavern Buff)

Màu sơn ap33-6 hay còn gọi là Tavern Buff. Màu sơn ap33-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap33-6 (Tavern Buff)Sơn phòng khách với màu ap33-6 - Tavern BuffSơn phòng bếp với màu ap33-6 - Tavern BuffSơn phòng ăn với màu ap33-6 - Tavern BuffSơn phòng giải trí với màu ap33-6 - Tavern BuffSơn phòng làm việc với màu ap33-6 - Tavern Buff