Màu sơn ap33-5 (Stairstep)

Màu sơn ap33-5 hay còn gọi là Stairstep. Màu sơn ap33-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap33-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap33-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap33-5 (Stairstep)Sơn phòng khách với màu ap33-5 - StairstepSơn phòng bếp với màu ap33-5 - StairstepSơn phòng ăn với màu ap33-5 - StairstepSơn phòng giải trí với màu ap33-5 - StairstepSơn phòng làm việc với màu ap33-5 - Stairstep