Màu sơn ap33-4 (Oak Panquet)

Màu sơn ap33-4 hay còn gọi là Oak Panquet. Màu sơn ap33-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap33-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap33-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap33-4 (Oak Panquet)Sơn phòng khách với màu ap33-4 - Oak PanquetSơn phòng bếp với màu ap33-4 - Oak PanquetSơn phòng ăn với màu ap33-4 - Oak PanquetSơn phòng giải trí với màu ap33-4 - Oak PanquetSơn phòng làm việc với màu ap33-4 - Oak Panquet