Màu sơn ap33-3 (Natural Oak)

Màu sơn ap33-3 hay còn gọi là Natural Oak. Màu sơn ap33-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap33-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap33-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap33-3 (Natural Oak)Sơn phòng khách với màu ap33-3 - Natural OakSơn phòng bếp với màu ap33-3 - Natural OakSơn phòng ăn với màu ap33-3 - Natural OakSơn phòng giải trí với màu ap33-3 - Natural OakSơn phòng làm việc với màu ap33-3 - Natural Oak