Màu sơn ap33-2 (Silk Knot)

Màu sơn ap33-2 hay còn gọi là Silk Knot. Màu sơn ap33-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap33-2 (Silk Knot)Sơn phòng khách với màu ap33-2 - Silk KnotSơn phòng bếp với màu ap33-2 - Silk KnotSơn phòng ăn với màu ap33-2 - Silk KnotSơn phòng giải trí với màu ap33-2 - Silk KnotSơn phòng làm việc với màu ap33-2 - Silk Knot