Màu sơn ap33-1 (Desert View)

Màu sơn ap33-1 hay còn gọi là Desert View. Màu sơn ap33-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap33-1 (Desert View)Sơn phòng khách với màu ap33-1 - Desert ViewSơn phòng bếp với màu ap33-1 - Desert ViewSơn phòng ăn với màu ap33-1 - Desert ViewSơn phòng giải trí với màu ap33-1 - Desert ViewSơn phòng làm việc với màu ap33-1 - Desert View