Màu sơn ap32-5 (Wild Stallion)

Màu sơn ap32-5 hay còn gọi là Wild Stallion. Màu sơn ap32-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap32-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap32-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap32-5 (Wild Stallion)Sơn phòng khách với màu ap32-5 - Wild StallionSơn phòng bếp với màu ap32-5 - Wild StallionSơn phòng ăn với màu ap32-5 - Wild StallionSơn phòng giải tr