Màu sơn ap32-4 (Mountain Cliff)

Màu sơn ap32-4 hay còn gọi là Mountain Cliff. Màu sơn ap32-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap32-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap32-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap32-4 (Mountain Cliff)Sơn phòng khách với màu ap32-4 - Mountain CliffSơn phòng bếp với màu ap32-4 - Mountain CliffSơn phòng ăn với màu ap32-4 - Mountain CliffSơn phòng giải trí với màu ap32-4 - Mountain CliffSơn phòng làm việc với màu ap32-4 - Mountain Cliff