Màu sơn ap32-3 (Adobe Tan)

Màu sơn ap32-3 hay còn gọi là Adobe Tan. Màu sơn ap32-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap32-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap32-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap32-3 (Adobe Tan)Sơn phòng khách với màu ap32-3 - Adobe TanSơn phòng bếp với màu ap32-3 - Adobe TanSơn phòng ăn với màu ap32-3 - Adobe TanSơn phòng giải trí với màu ap32-3 - Adobe TanSơn phòng làm việc với màu ap32-3 - Adobe Tan