Màu sơn ap31-5 (Manila)

Màu sơn ap31-5 hay còn gọi là Manila. Màu sơn ap31-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap31-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap31-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap31-5 (Manila)Sơn phòng khách với màu ap31-5 - ManilaSơn phòng bếp với màu ap31-5 - ManilaSơn phòng ăn với màu ap31-5 - ManilaSơn phòng giải trí với màu ap31-5 - ManilaSơn phòng làm việc với màu ap31-5 - Manila