Màu sơn ap31-4 (Saddle Sheen)

Màu sơn ap31-4 hay còn gọi là Saddle Sheen. Màu sơn ap31-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap31-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap31-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap31-4 (Saddle Sheen)Sơn phòng khách với màu ap31-4 - Saddle SheenSơn phòng bếp với màu ap31-4 - Saddle SheenSơn phòng ăn với màu ap31-4 - Saddle SheenSơn phòng giải trí với màu ap31-4 - Saddle SheenSơn phòng làm việc với màu ap31-4 - Saddle Sheen