Màu sơn ap31-3 (Thatch Roof)

Màu sơn ap31-3 hay còn gọi là Thatch Roof. Màu sơn ap31-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap31-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap31-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap31-3 (Thatch Roof)Sơn phòng khách với màu ap31-3 - Thatch RoofSơn phòng bếp với màu ap31-3 - Thatch RoofSơn phòng ăn với màu ap31-3 - Thatch RoofSơn phòng giải trí với màu ap31-3 - Thatch R