Màu sơn ap30-5 (Gold Bar)

Màu sơn ap30-5 hay còn gọi là Gold Bar. Màu sơn ap30-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap30-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap30-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap30-5 (Gold Bar)Sơn phòng khách với màu ap30-5 - Gold BarSơn phòng bếp với màu ap30-5 - Gold BarSơn phòng ăn với màu ap30-5 - Gold BarSơn phòng giải trí với màu ap30-5 - Gold BarSơn phòng làm việc với màu ap30-5 - Gold Bar