Màu sơn ap30-4 (Tan Saddle)

Màu sơn ap30-4 hay còn gọi là Tan Saddle. Màu sơn ap30-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap30-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap30-4 sẽ tăng 20% tiền.



Sơn phòng ngủ với màu ap30-4 (Tan Saddle)



Sơn phòng khách với màu ap30-4 - Tan Saddle



Sơn phòng bếp với màu ap30-4 - Tan Saddle



Sơn phòng ăn với màu ap30-4 - Tan Saddle



Sơn phòng giải trí với màu ap30-4 - Tan Saddle



Sơn phòng làm việc với màu ap30-4 - Tan Saddle