Màu sơn ap30-3 (Golden Shadow)

Màu sơn ap30-3 hay còn gọi là Golden Shadow. Màu sơn ap30-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap30-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap30-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap30-3 (Golden Shadow)Sơn phòng khách với màu ap30-3 - Golden ShadowSơn phòng bếp với màu ap30-3 - Golden ShadowSơn phòng ăn với màu ap30-3 - Golden ShadowSơn phòng giải trí với màu ap30-3 - Golden ShadowSơn phòng làm việc với màu ap30-3 - Golden Shadow