Màu sơn ap30-2 (Mushroom Cream)

Màu sơn ap30-2 hay còn gọi là Mushroom Cream. Màu sơn ap30-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap30-2 (Mushroom Cream)Sơn phòng khách với màu ap30-2 - Mushroom CreamSơn phòng bếp với màu ap30-2 - Mushroom CreamSơn phòng ăn với màu ap30-2 - Mushroom CreamSơn phòng giải trí với màu ap30-2 - Mushroom CreamSơn phòng làm việc với màu ap30-2 - Mushroom Cream