Màu sơn ap30-1 (Architectural Beige)

Màu sơn ap30-1 hay còn gọi là Architectural Beige. Màu sơn ap30-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap30-1 (Architectural Beige)Sơn phòng khách với màu ap30-1 - Architectural BeigeSơn phòng bếp với màu ap30-1 - Architectural BeigeSơn phòng ăn với màu ap30-1 - Architectural BeigeSơn phòng giải trí với màu ap30-1 - Architectural BeigeSơn phòng làm việc với màu ap30-1 - Architectural Beige