Màu sơn ap3-1 (Ivory Palm)

Màu sơn ap3-1 hay còn gọi là Ivory Palm. Màu sơn ap3-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap3-1 (Ivory Palm)Sơn phòng khách với màu ap3-1 - Ivory PalmSơn phòng bếp với màu ap3-1 - Ivory PalmSơn phòng ăn với màu ap3-1 - Ivory PalmSơn phòng giải trí với màu ap3-1 - Ivory PalmSơn phòng làm việc với màu ap3-1 - Ivory Palm