Màu sơn ap29-5 (Tuscany Hills)

Màu sơn ap29-5 hay còn gọi là Tuscany Hills. Màu sơn ap29-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap29-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap29-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap29-5 (Tuscany Hills)Sơn phòng khách với màu ap29-5 - Tuscany HillsSơn phòng bếp với màu ap29-5 - Tuscany HillsSơn phòng ăn với màu ap29-5 - Tuscany HillsSơn phòng giải trí với màu ap29-5 - Tuscany HillsSơn phòng làm việc với màu ap29-5 - Tuscany Hills