Màu sơn ap29-4 (Parrisian Brown)

Màu sơn ap29-4 hay còn gọi là Parrisian Brown. Màu sơn ap29-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap29-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap29-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap29-4 (Parrisian Brown)Sơn phòng khách với màu ap29-4 - Parrisian BrownSơn phòng bếp với màu ap29-4 - Parrisian BrownSơn phòng ăn với màu ap29-4 - Parrisian BrownSơn phòng giải trí với màu ap29-4 - Parrisian BrownSơn phòng làm việc với màu ap29-4 - Parrisian Brown