Màu sơn ap29-3 (Stucco Beige)

Màu sơn ap29-3 hay còn gọi là Stucco Beige. Màu sơn ap29-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap29-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap29-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap29-3 (Stucco Beige)Sơn phòng khách với màu ap29-3 - Stucco BeigeSơn phòng bếp với màu ap29-3 - Stucco BeigeSơn phòng ăn với màu ap29-3 - Stucco BeigeSơn phòng giải trí với màu ap29-3 - Stucco BeigeSơn phòng làm việc với màu ap29-3 - Stucco Beige