Màu sơn ap28-5 (Venetian Tan)

Màu sơn ap28-5 hay còn gọi là Venetian Tan. Màu sơn ap28-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap28-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap28-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap28-5 (Venetian Tan)Sơn phòng khách với màu ap28-5 - Venetian TanSơn phòng bếp với màu ap28-5 - Venetian TanSơn phòng ăn với màu ap28-5 - Venetian TanSơn phòng giải trí với màu ap28-5 - Venetian TanSơn phòng làm việc với màu ap28-5 - Venetian Tan