Màu sơn ap28-4 (Grecian Urn)

Màu sơn ap28-4 hay còn gọi là Grecian Urn. Màu sơn ap28-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap28-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap28-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap28-4 (Grecian Urn)Sơn phòng khách với màu ap28-4 - Grecian UrnSơn phòng bếp với màu ap28-4 - Grecian UrnSơn phòng ăn với màu ap28-4 - Grecian UrnSơn phòng giải trí với màu ap28-4 - Grecian UrnSơn phòng làm việc với màu ap28-4 - Grecian Urn