Màu sơn ap28-3 (Beige Essence)

Màu sơn ap28-3 hay còn gọi là Beige Essence. Màu sơn ap28-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap28-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap28-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap28-3 (Beige Essence)Sơn phòng khách với màu ap28-3 - Beige EssenceSơn phòng bếp với màu ap28-3 - Beige EssenceSơn phòng ăn với màu ap28-3 - Beige EssenceSơn phòng giải trí với màu ap28-3 - Beige EssenceSơn phòng làm việc với màu ap28-3 - Beige Essence