Màu sơn ap28-1 (Basic Ivory)

Màu sơn ap28-1 hay còn gọi là Basic Ivory. Màu sơn ap28-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.



Sơn phòng ngủ với màu ap28-1 (Basic Ivory)



Sơn phòng khách với màu ap28-1 - Basic Ivory



Sơn phòng bếp với màu ap28-1 - Basic Ivory



Sơn phòng ăn với màu ap28-1 - Basic Ivory



Sơn phòng giải trí với màu ap28-1 - Basic Ivory



Sơn phòng làm việc với màu ap28-1 - Basic Ivory