Màu sơn ap27-5 (Terrace Stone)

Màu sơn ap27-5 hay còn gọi là Terrace Stone. Màu sơn ap27-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap27-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap27-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap27-5 (Terrace Stone)Sơn phòng khách với màu ap27-5 - Terrace StoneSơn phòng bếp với màu ap27-5 - Terrace StoneSơn phòng ăn với màu ap27-5 - Terrace StoneSơn phòng giải trí với màu ap27-5 - Terrace StoneSơn phòng làm việc với màu ap27-5 - Terrace Stone