Màu sơn ap27-4 (Pecan Smell)

Màu sơn ap27-4 hay còn gọi là Pecan Smell. Màu sơn ap27-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap27-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap27-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap27-4 (Pecan Smell)Sơn phòng khách với màu ap27-4 - Pecan SmellSơn phòng bếp với màu ap27-4 - Pecan SmellSơn phòng ăn với màu ap27-4 - Pecan SmellSơn phòng giải trí với màu ap27-4 - Pecan SmellSơn phòng làm việc với màu ap27-4 - Pecan Smell