Màu sơn ap27-3 (Sapling)

Màu sơn ap27-3 hay còn gọi là Sapling. Màu sơn ap27-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap27-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap27-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap27-3 (Sapling)Sơn phòng khách với màu ap27-3 - SaplingSơn phòng bếp với màu ap27-3 - SaplingSơn phòng ăn với màu ap27-3 - SaplingSơn phòng giải trí với màu ap27-3 - SaplingSơn phòng làm việc với màu ap27-3 - Sapling