Màu sơn ap26-4 (Crete Barrel)

Màu sơn ap26-4 hay còn gọi là Crete Barrel. Màu sơn ap26-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap26-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap26-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap26-4 (Crete Barrel)Sơn phòng khách với màu ap26-4 - Crete BarrelSơn phòng bếp với màu ap26-4 - Crete BarrelSơn phòng ăn với màu ap26-4 - Crete BarrelSơn phòng giải trí với màu ap26-4 - Crete BarrelSơn phòng làm việc với màu ap26-4 - Crete Barrel