Màu sơn ap26-3 (Wood Box)

Màu sơn ap26-3 hay còn gọi là Wood Box. Màu sơn ap26-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap26-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap26-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap26-3 (Wood Box)Sơn phòng khách với màu ap26-3 - Wood BoxSơn phòng bếp với màu ap26-3 - Wood BoxSơn phòng ăn với màu ap26-3 - Wood BoxSơn phòng giải trí với màu ap26-3 - Wood BoxSơn phòng làm việc với màu ap26-3 - Wood Box