Màu sơn ap26-1 (Almond Chip)

Màu sơn ap26-1 hay còn gọi là Almond Chip. Màu sơn ap26-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap26-1 (Almond Chip)Sơn phòng khách với màu ap26-1 - Almond ChipSơn phòng bếp với màu ap26-1 - Almond ChipSơn phòng ăn với màu ap26-1 - Almond ChipSơn phòng giải trí với màu ap26-1 - Almond ChipSơn phòng làm việc với màu ap26-1 - Almond Chip